Gündem Mobil

Yurtdışından İkinci Bir Telefon Getirmek Tarih Oluyor!

Tarafından yazılmıştır Weblenek

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI tarafından yapılan duyuruda 18723479-153.16 sayılı yasa ile artık yurt dışından getirilen ikinci veya daha fazla telefonlar BTK tarafından yeniden vergilendirilecek kaçak olarak ülkeye giriş yapıldığı tespit edilen telefonların ise sahiplerine iki katı vergi cezası uygulanacağı duyuruldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan mevzuat değişikliği nedeni ile yurt dışından satın alınıp getirilen akıllı telefonların artık ülke içinde kullanımı yasaklandı!

Yurtdışından Telefon Getirtmek Yasak!

Bundan önce yurtdışından eş dost aracılığı ile telefon getirilebiliyordu bu telefonlar ülkemizdeki ile aşağı yukarı aynı özelliklere sahip fiyat olarak oldukça düşük oluyordu bu nedenle ülkeye bu yolla giren telefonların sayısı hayli fazlaydı tanıdığı olmayıp alamayan kişiler ise kaçak telefonlara yönelip hemen hemen aynı fiyatlara aldıkları telefonları her hangi bir telefon tamircisinden kaçak IMEI attırarak kullanabiliyordu ilk önce telefonculara bu işi yapmaması için caydırıcı cezalar verildi sonrasında ise kaçakla mücadele ekipleri kaçağın önünü daha sık denetimler ile kesti sıradaki ise yurt dışından kayıtlı gelen telefonlar oldu artık yurt dışından telefon getirirken gümrükte imei belirtmeden ikinci bir telefonu getiremezsiniz belirtmeden kaçak getirirseniz iki katı vergi cezası uygulanacağını duyuran Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yasal yoldan ikinci bir telefonu getirmek için gümrükte imei numarası verildikten sonra üstüne düşen vergiyi ödeyip getirebileceğini belirtti.

İşte duyruulan yasa değişikliği metni:

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :18723479-153.16

Konu :Gümrük Kanununun 235/3. Maddesi Hk.

03.02.2017 / 22386408

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 20.09.2016 tarihli ve 16584209 sayılı yazısı.

b) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 12.10.2016 tarihli ve 19327426 sayılı yazı.

c) İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün 19.12.2016 tarihli ve 20870537 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazılarda özetle; ticari miktar ve mahiyette olmayan ancak yolcu beraberinde getirilen birden fazla sayıdaki cep telefonunun Gümrük Kanununun 235/3 üncü maddesi hükmü gereğince gümrük vergilerinin iki katı olarak tahsil edilip, yolcuya teslim edilmesi şeklindeki uygulamanın; 2011/39 sayılı Yolcu İşlemleri Genelgesinin sınırlamalar bölümünde yer alan cep telefonlarının serbest dolaşıma sokulabilmesi için sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesinin mümkün bulunmadığı hükmü ile çeliştiğinden bahisle; uygulamanın 2011/39 sayılı Genelgeye göre mi; GK md. 235/3’e göre mi yapılmasına ilişkin tereddütler belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunun 235/3 maddesi “Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.” hükmüne amirdir.

Diğer taraftan, 2011/39 sayılı Genelgenin “Sınırlamalar” başlıklı 1 inci maddesinde “Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.” denilmekle, cep telefonunun sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde olması gerektiği, bunun da iki takvim yılında bir adet ile sınırlı tutulduğu, bunun haricindeki hususların muafiyet olarak telakki edilmemesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu çerçevede, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no.lu eki kapsamında yolcular iki takvim yılında bir adet olmak üzere cep telefonunu yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler.

Bununla birlikte, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi getirdikleri cep telefonunun gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Bu durumda, iki takvim yılı içerisinde bir kişi adına ulusal ağda tek bir IMEI kaydının olması gerektiğinden bahisle, 1 adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtılmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Müdürlüğünüzce Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna 1 adet muafiyet sınırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan; söz konusu cep telefonunun gümrük vergileri ödenmediği taktirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

Bu konudaki düşüncelerinizi yorum yaparak belirtmenizi bekliyoruz.

Yorum Yap